Programowanie Obiektowe

Lista 1

 

Zadanie 1.

Proszę przejrzeć zawartość strony http://99-bottles-of-beer.ls-la.net/

 

Zadanie 2.

Proszę zainstalować kompilator języka FORTRAN – g77 oraz przygotować sobie 3 pliki wsadowe służące do edycji, kompilacji i uruchamiania bieżącego programu.

 

Zadanie 3.

Proszę napisać najprostszy program w języku fortran – typu ‘hello world’, skompilować go i uruchomić

 

Zadanie 4.

Proszę skompilować i uruchomić program „99 bottles of beer” w języku FORTRAN IV