Programowanie Obiektowe

Lista 2

 

Zadanie 1.

Proszę napisać program który policzy miejsca zerowe równania kwadratowego. Na wejściu programu określamy współczynniki A, B, C równania Ax2+Bx+C=0

 

Zadanie 2.

Proszę napisać program znajdujący miejsce zerowe wielomianu czwartego stopnia w przedziale 0..1, metodą bisekcji.

 

Zadanie 3.

Proszę napisać program wyliczający kolejne liczby pierwsze metodą sita Eratostenesa. Co zrobić jeśli tablica nie mieści się w pamięci?

a)      pracujemy na pliku tymczasowym – jedynej dostępnej strukturze dynamicznej

b)      pracujemy na fragmencie tablicy – zapisując znalezione liczby do pliku wyjściowego

Proszę przemyśleć metody optymalizacji.