Programowanie Obiektowe

Lista 3

 

Zadanie 1.

Proszę napisać funkcję liczącą silnię i przetestować dla jakiej wartości będzie ona działała.

 

Zadanie 2.

Proszę napisać funkcję która odwróci listę przekazaną jako parametr.

 

Zadanie 3.

Proszę napisać funkcję zwracającą n-ty wyraz ciągu Fibonacciego. Uwaga – rozwiązanie czysto rekurencyjne jest niemiłosiernie nieefektywne.

 

Zadanie 4.

Proszę napisać program obliczający wyrażenie które jest pochodną wyrażenia podanego jako parametr. Dla uproszczenia – zakładamy, że wyrażenia są zapisane w takim formacie jak w LISP-ie