Języki Programowania

Lista 4

 

Zadanie 1.

Proszę napisać program który nie będzie ‘strzelał’ instrukcjami DAT, ale zerował pierwszy argument instrukcji w pamięci – nie naruszając kodu operacji.

 

Zadanie 2.

Proszę napisać program który będzie wędrował po pamięci wstecz.

 

Zadanie 3.

Proszę napisać program który rozmnoży takie wędrowniczki – tworząc programy wędrujące z różnym krokiem.

 

Zadanie 4.

Proszę napisać własnego zawodnika do gry w „Core Wars” – zachowanie może być dowolne, ale powinno być nastawione na przeżycie