Języki Programowania

Lista 5

 

Zadanie 1.

Napisać program piszący przemówienia metodą losowego łączenia fragmentów tekstów. Przemówienia mogą być w stylu TownHall (Barry Bone – „Java dla programistów C i C++”) lub w stylu socrealistycznym. Można także symulować wypowiedzi managerów współczesnych firm (Scott Addams – „Świat według Dilberta”).

 

Zadanie 2.

Napisać program który będzie rozwiązywał układ równań liniowych:

a11x + a12y = b1

a21x = a22y = b2

dla podanych współczynników aij oraz bi. Program powinien rozwiązywać równanie podając wartości x oraz y a także pokazywać rozwiązanie graficzne.

 

Zadanie 3.

Napisać program symulujący zachowanie sieci szesnastu mas połączonych sprężynkami. Użytkownik może złapać myszką za dowolną masę i pociągnąć wprawiając cały układ w ruch.