[back]

Jag är 23 år gammal, och jag studerar Beräkningsbaserad Fysik (eng. Computational Physics) vid universitet i Wroclaw, Polen. Jag är intresserad av numeriska lösningsmetoder för fysiska lagar och datorsimuleringar - klassisk kvantmekanik, vågor, cellulär automata. Mitt största projekt är Fluid v1.3 - beräkning av ickekompressibla Navier-Stokes-ekvationer.

Jag vill få användning för mina kunskaper, jag är öppen för förslag och intresserad av kontrakterat/tidsbegränsat arbete (jag studerar fortfarande) inom grafik, visualisering, spelutveckling samt skrivande av artiklar och böcker.

Du kan kontakta mig angående vad som helst.


[tillbaka]