[back]

Exempel Program Bild Animation Beskrivning Artikel
GLut glut.zip N/A N/A To run examples copy glut.dll/glut32.dll to program directory. N/A
Roterad Yta N/A  
pruch.mpg (~3.3 Mb)
Roterad yta fäst i en kant. N/A
Luxo N/A   jump4.mpg (~2.8 Mb) Hoppande Luxo. De som sett demot Nexus7 på Amigadatorer känner till den modellen... Det här är en animation från realtidsberäkning av Luxos rörelser. N/A
Lina och Boll lineball.zip (~55 kb)  
ball.mpg
(~3.1 Mb)
Boll som faller ner mot en lina (linan är uppbyggd av fjädrar). Bollen studsar upp efter att de kolliderar. Alla partiklars rörelseenergier visas genom utritade vektorer under simuleringen. Du kan stänga av gravitationen genom att trycka på 'g'. N/A
Dansande Människa man.zip (~29 kb)   man.mpg (~1.3 Mb) En dansande människa modellerad med ett fjäder/partikel-system. Modellen har en massa fjädrar. De flesta bygger upp modellen, men en del är där bara för att kontrollera rörelserna. Det är ett förenklat exempel på mänsklig rörelse. Han dansar eftersom kontrollfjädrarna har sin längd definierad av sin/cos-funktioner. Programmet använder OpenGL och beräknar animationen i realtid. N/A
Tygsimulering powierz.zip (~27 kb)   powierz01.mpg (~1.2 Mb) Ett annat användningsområde för partikelbaserade system är simulering av tyg (eng. cloth). Här har jag gjort en modell av ett rektangulärt rutnät av partiklar sammankopplade med fjädrar. Ändring av fjäderkonstanterna är ett sätt att specifiera olika typer av material. Animationen kör i realtid och använder OpenGL för visualisering. N/A
Pendlar (med kollisioner) pendulums.zip (~24 kb)  
wahadla2.mpg
(~2.7 Mb)
Kolliderande pendlar med en överraskning om man trycker 's' på tangentbordet... Realtidsanimation i 640x480 pixlars skärmupplösning. N/A

   [back]