[tillbaka]

Example Program Picture Animation Description Paper
GLut glut.zip N/A N/A För att köra exemplen, kopiera glut.dll/glut32.dll till programmets mapp. N/A
Två pendlar wahadla.zip
(~17 kb)
  N/A Enkelt exempel på Euler-integrering. Newtons andra lag används för att bestämma pendlarnas rörelse. Vektorer ritas ut för att visa pendlarnas rörelseenergi och gravitation. N/A
Två Pendlar 2 wahadla2.zip
(~14 kb)
  N/A Samma som ovan, men här utförs beräkningarna med Mittpunktsmetoden (eng. MidPoint Method) - det är snabbare och mer noggrannt. N/A
Fjäder sprezyna.zip
(~15 kb)
  N/A Endimensionell fjäder i ett gravitationsfält. Programmet ritar ut fjäderkraftens vektor vid varje tidssteg, vilket underlättar förståelsen för Hooks lag. N/A
Fjäder FX springfx.zip
(~220 kb)
  N/A Enkelt exempel på en punkt med massa i ett gravitationsfält. Jag skrev det här för att testa mina kunskaper i programmering av användargränssnitt med Fox. Hursomhelst är det en simulering. Du kan lägga till några fjädrar till punkten om du vill. N/A


   [tillbaka]