[tillbaka]

Exempel Program Bild Animation Beskrivning Artikel
GLut glut.zip N/A N/A För att köra exemplen, kopiera glut.dll/glut32.dll till programmets mapp. N/A
Våg 1D - 1 wave1d1.zip (~14 kb)   N/A Endimensionell vågekvation. En numerisk lösning ger mig stora möjligheter att ändra gränsvärden. Till höger ses en harmonisk källa (sin) med stabila gränsförutsättningar (eng. boundary condition). N/A
Wave 1D - 2 wave1d2.zip (~14 kb)   N/A Endimensionell vågekvation. Här har vi en enkel impuls som har rörelseenergi i höger riktning. Stabila gränsförutsättningar (eng. boundary condition). N/A
Waves 2D waves.zip (~263 kb)   N/A Numerisk lösning av tvådimensionell vågekvation. Mer information om programmet finns här. N/A

     [tillbaka]