W celu utworzenia konta należy się zgłosić do administratora:
dr P. Misiak, pok. 513