[back]

Nazwa Program Obrazek Animacja Opis Aryku
N/A   avi(~34.4mb)

[youtube] [vimeo]
Przeplyw cieczy z ruchomymi brzegami.

Przedstawiam swoją implementację metody gazu sieciowego Boltzmanna z algorytmem ruchomych brzegów. Algorytm zaczerpnięty wprost z następujących źródeł:

Chang Shu, Ningyu Liu, Yongtian Chew, Zhiliang Lu
Numerical Simulation of Fish Motion by Using Lattice Boltzmann- Immersed Boundary Velocity Correction Method
Journal of Mechanical Science and Technology 21 (2007) 1139~1149

C. Shu et al. / Journal of Computational Physics 226 (2007) 1607--1622

Animacja przedstawia zrzut z aplikacji działającej w czasie rzeczywistym (Windows, OpenGL, obliczenia na CPU).
N/A

[powrót]