Computer Simulations in Physics Logo
     
by Maciej Matyka, e-mail, www


Autor strony
Maciej Matyka
(maq / floppy)
Uniwersytet Wrocławski
e-mail


Tego używam..


Warto...


Galeria
 Moje Obrazki na Flipcode (IOTD)
Zamieszczony 07.I.2005
Zamieszczony 04.XII.2003
Zamieszczony 14.XI.2003
Zamieszczony 24.X.2003
Zamieszczony 03.X.2003
Zamieszczony 12.IX.2003


Napisane przeze mnie..
"Symulacje Komputerowe w Fizyce", Helion, 2002
Tu mozesz sciagnac przykładowy rozdział z książki: ([pdf] ~750kb)Artykuły w książkach..
Artykul "Inverse Dynamic Displacement Constraints in Real-Time Cloth and Soft-Body Models" w ksiazce "Graphics Programming Methods" wydanej przez Charles River w 2003 r.

Tu mozesz sciagnac spis tresci ksiazki [pdf]

Artykul "Practical Animation of Soft-Bodies for Game Development: The Pressurized Soft-Body Model" w ksiazce "Game Programming Gems 5" wydanej przez Charles River w 2005 r.

Tu mozesz sciagnac spis tresci ksiazki [pdf]

Physics and games  


Informacje
O mnie ( + CV ang. [pdf] )
Kontakt
Link do Strony

Prezentacje
13.12.2012 Proste symulacje (polish!) [pdf]
10.05.2012 Intra 4k: sphere tracing, Wyklad dla kola naukowego Voxel w Instytucie Informatyki UWr [zip][pdf]
12.12.2011, CUDA jako platforma GPGPU w obliczeniach naukowych, Seminarium Grupy Neutrinowej, [pdf]
05.12.2011, Modelowanie komputerowe dynamiki płynów, [pdf] [anims.txt] [glut-template.zip] [lbm-mini.zip]
09.07.2009, "Programowanie GPGPU na przykładzie środowiska CUDA", [pdf] [sources.zip] [programs.zip] [source-balls-zip] [anim 1] [anim 2]
23.IV.2004, "Hydrodynamica v1.0", Prezentacja prac nagrodzonych w V edycji konkursu IFT Uwr na oprogramowanie popularyzujące fizykę [pdf], [zip]
01.V.2006, "Modelowanie i Animacja", Wykład dla uczniów szkół średnich (w ramach "Informatyki na IFT UWr"), [pdf]
17.IV.2004, "Modelowanie i Animacja", Wykład dla uczniów szkół średnich (w ramach "Informatyki na IFT UWr"), [pdf]

Przykładowe Symulacje
Prosta dynamika Newtona
Modele oparte na cząstkach i sprężynach
Rwnanie falowe [src.zip]
Automaty komórkowe
Metoda gazu sieciowego Boltzmanna [src.zip]
Metoda czastek rozmytych (Smoothed Particle Hydrodynamics)
Materia granulowana
CFD - Komputerowe Symulacje Cieczy (Metoda MAC) [src.zip]
(ang.) Rezultaty z mojej pracy magisterskiej (CFD, Metoda SIMPLE-MAC)
SIMPLE, SIMPLER, Vorticity - Stream Fluid Solvers (ang.) [src.zip]
Mechanika Kwantowa
Powierzchnie (sztywne - 'rigid cloths')
Różne (Grafika Komputerowa)
Ciała miękkie [src.zip]

Oprogramowanie
[zip]Soft Body 3.0 Program Soft Body w nowej wersji, oparty o biblioteke GLUT.
HydroDynamica 3D Rozwiązanie równań NS w tunelu wypełnionym cieczą w przypadku trójwymiarowym.
HydroDynamica v1.0 Rozwiązanie równań NS w tunelu wypełnionym cieczą
Soft Body 2.0 - symulacja ciał miękkich
Waves - rozwiazanie numeryczne rownania falowego
Fluid - Incompressible  Navier-Stokes  Fluid Solver (j. angielski)

Tu byłem
Konferencja SIGRAD 2003 w Umei (Szwecja)

Inne
Moje wspomnienia spisane w trakcie pobytu w Szwecji na stypendium ERASMUS/SOCRATES
'Fluid' v1.3 - strona domowa (ang)
"Captured Dream Team" by Floppy & Plastic [zrzuty]   [-> pouet.net]
Demoscena: "DreamEquation by Floppy"   [pdf] (~150 kb)
Demoscena: "DreamEquation2 by Floppy"
"Crush" by Anadune & Floppy [zrzuty]   [-> pouet.net]
"Bremen" by Floppy [zrzuty]   [-> pouet.net]
"Panta Rhei" by Floppy [-> pouet.net]
"akiko" by flopi[-> pouet.net]
"Pord Tuo" a demo by Floppy (maq, traymuss, rorque, azzaro) [-> pouet.net]
"X3" by flopi [-> pouet]  youtube
"Syke" by Floppy 4k [-> pouet]   youtube
"Kiten" by Floppy (2nd at WeCan 2013) [-> pouet]   youtube

Różne dokumenty
Rozprawa doktorska
Maciej Matyka, Modelowanie numeryczne transportu płynów przez ośrodki porowate (in polish) [pdf](~3.6mb) (~25.0mb)

promotor: Zbigniew Koza

MSc Thesis (2005)
Maciej Matyka, Badanie zjawisk zachodzacych w cieczach niescisliwych metoda czastek znaczonych [pdf](~3.6mb) [anim] ,

promotor: Janusz Szwabinski


Publikacje (ang.)
Matyka, M. and Ollila, M. "A pressure model for soft body simulation", Proc. of Sigrad, UMEA, November 2003 [pdf]  [abstract]
  Matyka, M. "The Pressure Soft Body a Simple Model of Complex Behavior", 12th International Conference on Multimedia in Physics Teaching and Learning, UMEA, September 2007 [pdf] (poster)

Artykuły
"Plotter 3d - opis programu do rysowania wykresow funkcji dwu zmiennych.", ACS, 7/1997
"Kurs programowania w języku Blitz Basic cz. 1-14", ACS, nr 3-11/1997
"Symulacja cieczy nieściśliwej - Fluid przykładem programu do symulacji numerycznych w hydrodynamice.", Linux+ 10/2001
"Rozwiązanie numeryczne równania falowego w jednym i dwóch wymiarach przestrzennych", Linux+ 11/2001
"Praktyka obliczeń numerycznych w języku c.", Software 2.0, 5/2002
"Mechanika klasyczna w animacji komputerowej.", Linux+ 6/2002
"Automaty komórkowe w praktyce.", 7/2002, Software 2.0
"|To> i owo na kwantowo . numeryczne rozwiązanie równania Schroedingera.", Linux+ 7/2002
"Incompressible Couette Problem", Maciej Matyka , University of Linkoping, CFD Project Report #1, 15.II.2003 [zip]( ~103 kb)
"Prandtl-Meyer Expansion Wave", Maciej Matyka , University of Linkoping, CFD Project Report #2, 23.III.2003 ([zip]~680 kb)
"Solution to two-dimensional Incompressible Navier-Stokes Equations with SIMPLE, SIMPLER and Vorticity-Stream Function Approaches. Driven-Lid Cavity Problem: Solution and Visualization.", Maciej Matyka , University of Linkoping, CFD Project Report #3, 6.V.2003 (.ps.zip ~1.2 Mb) [pdf] (~300 kb)
WERSJA POPRAWIONA: "Solution to two-dimensional Incompressible Navier-Stokes Equations with SIMPLE, SIMPLER and Vorticity-Stream Function Approaches. Driven-Lid Cavity Problem: Solution and Visualization.", Maciej Matyka , University of Linkoping, CFD Project Report #3, 30.VI.2004 ([zip] ~1.2 Mb) [pdf] (~300 kb)

Prezentacje
09.07.2009, "Programowanie GPGPU na przykadzie rodowiska CUDA", [pdf] [zip][sources.zip] [zip][programs.zip] [anim 1] [anim 2]
23.IV.2004, "Hydrodynamica v1.0", Prezentacja prac nagrodzonych w V edycji konkursu IFT Uwr na oprogramowanie popularyzujące fizykę [pdf], [zip]
17.IV.2004, "Modelowanie i Animacja", Wykład dla uczniów szkół średnich (w ramach "Informatyki na IFT UWr"), [pdf]
01.V.2006, "Modelowanie i Animacja", Wykład dla uczniów szkół średnich (w ramach "Informatyki na IFT UWr"), [pdf]

Moje Bookmarki
http://stanford.edu/~fedkiw
http://cg.skeelogy.com/projects-PSB.php
http://www.cs.ucf.edu/~jmesit/
http://cg.skeelogy.com/projects-cloud-guardian.php
http://rene-schulte.info/
http://github.prideout.net/
http://zenbullets.com/projects.php
dodaj link ...