[back]

Nazwa Program Obrazek Animacja Opis Arykuł
GLut glut.zip N/A N/A Aby uruchomić przykłady musisz skopiować glut.dll/glut32.dll do katalogu z programem. N/A
Dwa wahadła wahadla.zip
(~17 kb)
  N/A Jest to prosty przykład wykorzystania schematu różnicowego Eulera w praktyce. Całkujemy równania ruchu wahadła matematycznego i dostajemy zależność wychylenia od czasu. Ten prosty programik symuluje ruch dwu niezależnych wahadeł. Do końców wahadeł zaczepione zostały wektory - prędkości stycznej do toru, jaki zatacza punkt materialny oraz wektor grawitacji. Program wykorzystuje OpenGL (glut) i działa w czasie rzeczwistym na bieżąco pokazując aktualne położenie wahadeł. N/A
Dwa wahadła 2 wahadla2.zip
(~14 kb)
  N/A j.w., ale rozwiązanie metodą MidPoint - animacja szybsza i dokładniejsza. N/A
Sprężyna sprezyna.zip
(~15 kb)
  N/A Ruch jednowymiarowego układu - ciężarek w polu grawitacyjnym zawieszony na sprężynie. Dodatkowo zaznaczony wektor siły sprężystości, który bardzo wiernie oddaje istotę ruchu pod działaniem siły sprężystości - zawsze skierowanej ku położeniu równowagi. N/A
Spring FX springfx.zip
(~220 kb)
  N/A Napisałem ten programik bardzo dawno nie w celu stworzenia konkretnej symulacji, a bardziej wprawienia się w tworzeniu interfejsu użytkownika. Prosty przykład dynamiki punktu materialnego w polu grawitacyjnym plus sprężynki. N/A

[powrót]