Zintegrowany kurs matematyki dla zawodowych studiów licencjackich o specjalnościach: technologie informatyczne, ekonofizyka, fizyka medyczna, nauczanie fizyki i matematyki