Ekonofizyka

Kliknij link http://ekonofizyka.ift.uni.wroc.pl/, aby otworzyć zasób.