Omawiane i ćwiczone są numeryczne metody analizy danych.