Materiały do wykładów oraz listy zadań do przedmiotu "Języki skryptowe - Python" dla I roku "Informatyki stosowanej i systemów pomiarowych"