Wykład przeznaczony dla V roku fizyki medycznej. Omawia metody matematyczne używane w tomografii NMR i tomografii rentgenowskiej:
tranformatę Fouriera i Radona.