Sukces na rynku pracy opiera się nie tylko na kompetencjach twardych (wiedza, doświadczenie), lecz również, a może - przede wszystkim - na kompetencjach miękkich. Widać to wyraźnie w ogłoszeniach o pracę, w których zajmują one ważne miejsce wśród wymagań wobec kandydatów. Umiejętności związane ze skutecznym komunikowaniem się, wystąpieniami publicznymi czy prowadzeniem negocjacji przydają się zarówno w pracy zawodowej, podczas rozmów kwalifikacyjnych jak i w życiu prywatnym. Wśród kompetencji miękkich związanych ze skuteczną autoprezentacją bardzo ważne miejsce zajmuje przy tym umiejętność zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Rekruterzy, odpowiedzialni za dobór pracowników, posługują się różnymi narzędziami, ich znajomość oraz zagłębienie się w sam proces selekcji pracowników pozwala lepiej przygotować się na spotkania rekrutacyjne oraz zwiększyć swoje szanse na szybkie rozpoczęcie pracy w miejscu zgodnym z wyznaczoną ścieżką kariery. Kompetencji miękkich trudno nauczyć się z książek i artykułów - każdy z nas może je jednak wyćwiczyć. Dzięki temu zwiększy nie tylko swoją efektywność zawodową, lecz dodatkowo podniesie także poziom satysfakcji w relacjach z innymi poza pracą.