Celem wykładu jest zapoznanie z twierdzeniem spektralnym dla operatorów samosprzężonych na przestrzeni Hilberta oraz omówienie fizycznych zastosowań tego twierdzenia.