Celem wykładu jest omówienie podstawowych pojęć występujących w geometrii różniczkowej ze szczególnym uwzględnieniem tych mających zastosowanie w ogólnej teorii względności.