Celem wykładu jest omówienie podstaw teorii przestrzeni Hilberta oraz operatorów liniowych (ograniczonych i nieograniczonych) oraz zastosowanie tej teorii do zagadnień mechaniki kwantowej.