Wybór obserwabli do rejestracji neutrin prawoskrętnych.