Wykład z układów złożonych i dynamiki nieliniowej prowadzony po angielsku częściowo w formie seminaryjnej