Informacje i Aktualności

 
 
Picture of Szymon Owczarek
Prace magisterskie w grupie neutrinowej
by Szymon Owczarek - wtorek, 7 październik 2008, 1:43
 
Istnieje możliwość realizowania interesujących prac magisterskich w
grupie badawczej zajmującej się fizyką neutrin. W
skład grupy wchodzą prof. J.Sobczyk, dr C. Juszczak, dr K. Graczyk, dr
A. Ankowski oraz doktoranci: mgr Tomasz Golan i mgr Jakub Żmuda.

Uczestniczymy w ważnych neutrinowych eksperymentach, w tym w
doświadczeniu K2K w Japonii w słynnym laboratorium Kamiokande.
Prowadzimy różnorodną działalność naukową z pogranicza fizyki
teoretycznej i doświadczalnej. Szczególnie mocno rozwija się nasza
działalność dotycząca komputerowych symulacji zdarzeń neutrinowych
przy pomocy tworzonych przez nas kodów Monte Carlo.

Mile widziani są studenci sekcji komputerowej. Najlepiej tacy, którzy
rozważają jako ewentualność zrobienie doktoratu, ale nie jest to
warunek konieczny. Tematem pracy magisterskiej mogłoby być wniesienie
wkładu do rozwijanego przez nas generatora Monte Carlo oddziaływań
neutrin. Inna interesująca opcja to wykonywanie symulacji pracy
detektora na potrzeby doświadczenia T2K.

Podstawowe informacje na temat naszej grupy można znaleźć na stronie:
http://wng.ift.uni.wroc.pl/

Więcej informacji można zasięgnąć bezpośrednio od nas.

Artur Ankowski, Cezary Juszczak, Jan Sobczyk