Informacje i Aktualności

 
 
Picture of Szymon Owczarek
Spotkanie z delegatami z Dubnej
by Szymon Owczarek - czwartek, 12 październik 2006, 11:24
 
18 października nasz Wydział będzie gościł delegację Zjednoczonego Instytutu Badań
Jądrowych w Dubnie (Rosja). Przedstawi ona ofertę ZIBJ dotyczącą współpracy w
dziedzinie fizyki doświadczalnej, w tym fizyki jądrowej, fizyki medycznej i fizyki
ciała stałego oraz w dziedzinie fizyki teoretycznej (szerokie spektrum kierunków).
Oferta skierowana bedzie do studentów III, IV, V roku, doktorantów i pracowników
naszego Wydziału.

Program:

- godz/ 10.00, sala nr 60 im. J. Rzewuskiego - spotkanie ze studentami (III, IV, V
rok) i doktorantami;
- godz. 11.00, sala 119 - spotkanie z pracownikami naukowymi IFD i IA;
- godz. 12.00 - spotkanie z pracownikami naukowymi IFT i IA.