Informacje i Aktualności

 
 
Picture of Szymon Owczarek
Dzień Adaptacyjny dla Studentów I roku Fizyki i Astronomii
by Szymon Owczarek - piątek, 18 sierpień 2006, 2:30
 
Dnia 27.09.2006 odbędzie się uroczyste powitanie przyjętych Studentów UWr.
Program dnia:

godz. 8.00 – 9.45 – uroczysta immatrykulacja, złożenie ślubowania
wraz z wykładem inauguracyjnym, Aula Leopoldina,
Gmach Główny Uniwersytetu, pl. Uniwersytecki 1
(obecność obowiązkowa – złożenie ślubowania jest niezbędne do dokonania wpisu na I rok)

godz. 10.00 – 11.30 – informacja o nauczaniu języków obcych, szkolenie bhp i p.poż
sala Unii Europejskiej, I piętro, ul. Uniwersytecka 7/10
(nowy budynek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
(obecność obowiązkowa – zaliczenie szkoleń jest niezbędne do zaliczenia I semestru)

Wpisy na I rok :
(odbiór indeksu, legitymacji studenckiej, książeczki zdrowia i wszelkiego rodzaju zaświadczeń)
od 28 września do 5 października 2006 r.
od godz. 9.00 w Dziekanacie Wydziału.
Osoby, które nie dokonają wpisu w w/w terminie nie zostaną wpisane na listę studentów.

Przy wpisie obowiązuje opłata:

· 5,- zł za legitymację studencką
· 4,- zł za indeks