Informacje i Aktualności

 
 
Picture of Szymon Owczarek
Seminarium Zakładu Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych
by Szymon Owczarek - wtorek, 7 lipiec 2009, 11:48
 

Dn. 9 lipca br. (czwartek) w godz. 9.00 - 12:00 w sali 422 odbędzie się podwójne seminarium w ramach seminariów Zakładu Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych, na którym:

dr Maciej Matyka oraz

dr Ziemowit Malecha (PWr)

przedstawią po jednym wystąpieniu. Plan seminarium przedstawiamy poniżej.

g. 9:00 - 10:00
dr Maciej Matyka
Tytuł: "Technologia GPGPU na przykładzie środowiska CUDA"


W ramach seminarium przedstawię różnice w budowie i działaniu między procesorami ogólnego przeznaczenia (CPU) oraz procesorami graficznymi (GPU). Z trzech najpopularniejszych technologii (nVidia CUDA, ATI Stream oraz OpenCL) wybiorę jedną i na jej przykładzie pokażę jak przenieść prosty algorytm sekwencyjny na postać równoległą na GPU. Pokażę, że takie bezpośrednie przepisanie programu nie daje spodziewanego przyspieszenia. Przedstawię podstawowe zasady, jakimi należy kierować się przy przenoszeniu algorytmów do postaci równoległej. Na przykładzie problemu N ciał oraz prostego modelu materii granulowanej pokażę jakie przyspieszenia potrafi zaoferować ta nowoczesna technologia, jeśli algorytm został odpowiednio skonstruowany.


g. 10:15 - 11:45
dr Ziemowit Malecha (PWr)
Tytuł: "Komputerowa mechanika płynów -- wirowa postać równań Naviera-Stokesa"


Wirowość odgrywa zasadniczą rolę w przepływach z dużą liczbą Reynoldsa. Badanie ewolucji pola wirowego daje wgląd w wiele ważnych zjawisk hydrodynamicznych (np. zjawisko erupcji). Podczas seminarium zostanie omówiona wirowa postać równania Naviera-Stokesa; równanie Helmholtza. Zostanie przedstawiona metoda dyskretyzacji zarówno jawna i niejawna. Przedstawiony będzie przykład rozwiązania numerycznego metodą różnic skończonych dla przepływu w komorze z ruchomą ścianą (cavity). W drugiej części seminarium przedstawiony będzie wstęp do Metody Elementów Skończonych na przykładzie równania różniczkowego zwyczajnego.


Zapraszamy