Informacje i Aktualności

 
 
Picture of Łukasz Michalik
Nowy wykład specjalistyczny
by Łukasz Michalik - wtorek, 14 luty 2012, 12:26
 

Koherentne Stany Materii Skondensowanej

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien być zapoznany z podstawami makroskopowych zjawisk kwantowych takich jak: kondensacja Bose-Einsteina w ultra-zimnych gazach, nadpłynność w ciekłym helu (4He) oraz zjawisko nadprzewodnictwa w ciele stałym. Student zostanie zaznajomiony z opisem tych zjawisk przy użyciu mechaniki kwantowej i podejścia fenomenologicznego w ramach teorii Ginzburga-Landaua. Student zapozna się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi tych zjawisk takich jak: makroskopowa funkcja falowa, pojęcie parametru porządku w przejsciu fazowym do stanu kondensatu Bose-Einsteina i nadprzewodzącego, efekt Josephsona i Meissnera w nadprzewodnikach.

Wykład i ćwiczenia poprowadzi nowy pracownik IFT, prof. dr hab. Tadeusz Kopeć

Zajęcia odbywają się w czwartki o godzinie 15:15 w sali 422.

Zapraszamy!