Informacje i Aktualności

 
 
Picture of Krzysztof Cach
Intel® Business Challenge Europe 2013
by Krzysztof Cach - czwartek, 7 luty 2013, 1:25
 

Do 22 lutego 2013 r. można zgłaszać projekty do Intel® Business Challenge Europe 2013 - konkursu na innowacyjne produkty, inteligentne technologie oraz interaktywne aplikacje mobilne i internetowe. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie projektu  www.intelchallenge.eu i przesłać abstrakt - kilkustronicowy opis swojego pomysłu. Na zwycięzców konkursu czeka intensywny program mentoringowy oraz europejskie finały w Dublinie i światowe w Krzemowej Dolinie.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów bądź niedawnych absolwentów (do 4 lat po ukończeniu studiów) w wieku od 18 do 34 lat. Poszukiwane są innowacyjne produkty, inteligentne technologie oraz interaktywne aplikacje mobilne i internetowe w obszarach takich jak: medycyna, energia, ludzie i społeczeństwo, biotechnologia oraz nanotechnologia.

Konkurs został podzielony na trzy etapy:
W pierwszym etapie, trwającym do 22 lutego br. uczestnicy rejestrują się na stronie internetowej projektu www.intelchallenge.eu, gdzie zamieszczają skrócone opisy projektów (abstrakty);

Do drugiego etapu wybieranych jest 200 najlepszych pomysłów z całej Europy, których autorzy poproszeni będą o przygotowanie biznes planów oraz krótkiego materiału wideo (tzw. elevator pitch). Międzynarodowe Jury wybierze 24 prace finałowe;

Trzeci etap to Finał Intel® Business Challenge Europe, który odbędzie się w dniach 17-20 czerwca 2013 r. w Dublinie.

Tegoroczny Europejski finał konkursu zaplanowany został jako oficjalne wydarzenie towarzyszące EuroNanoForum 2013. ENF 2013 to oficjalne wydarzenie organizowane w ramach irlandzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Konferencja, która zgromadzi ponad 100 uczestników organizowana jest wspólnie przez Enterprise Ireland i Spinverse pod patronatem Komisji Europejskiej, Dyrekcji ds. Badań Naukowych i Innowacji. Tegoroczna edycja konferencji skupia się na komercjalizacji w obszarze nanotechnologii.

Aby ułatwić młodym przedsiębiorcom przygotowanie dokumentów konkursowych organizatorzy oferują im pomoc - profesjonalne narzędzia, jak ścieżka e-learningowa czy wideo konsultacje z międzynarodową grupą ekspertów.

Do trzeciego, finałowego etapu konkursu zakwalifikują się 24 najlepsze projekty, których autorzy zaproszeni zostaną na Europejskie finały w Dublinie. Tam, dzięki kolejnym sesjom mentoringowym z praktykami biznesu i naukowcami, przygotują się do obrony pomysłu przed międzynarodowym jury. Pięć zwycięskich zespołów wyjedzie do Krzemowej Doliny w Kalifornii na światowe finały Intel Global Challenge w październiku 2013 r.

Organizatorem projektu oraz fundatorem nagród jest firma Intel®

Partnerami strategicznymi przedsięwzięcia są europejska organizacja Junior Achievement Young Enterprise i INVESTIN Fundusz Zaawansowanych Technologii.

Wszystkie szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej projektu www.intelchallenge.eu i profilu na portalu facebook.com

KONTAKT:
Michał Dżoga
Head of Corporate Affairs, Central and Eastern Europe
(+48) 22 570 81 26
michal.dzoga@intel.com

Paweł Przybyszewski Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Biznesu INVESTIN
p.przybyszewski@investin.pl
(+48) 606 245 499