Informacje i Aktualności

 
 
Picture of Krzysztof Cach
Język, układy złożone i sieci społeczne
by Krzysztof Cach - poniedziałek, 18 listopad 2013, 1:00
 

Zapraszamy na najbliższe seminarium Katedry UNESCO w piątek 22.11.2013 o godz. 10:15 w sali 447 w budynku przy pl. Borna 9:

dr Michał B. Paradowski, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
"Język, układy złożone i sieci społeczne"
Streszczenie:
Na przestrzeni lat językoznawstwo zajmowało się licznymi zjawiskami, które albo są układami złożonymi/dynamicznymi, albo przejawiają
znamienne właściwości takich układów. Z perspektywy jednostki można tu wymienić dynamikę percepcyjną i kategoryzację mowy, formowanie się schematów fonologicznych, czy przetwarzanie wyrazów lub zdań; w społeczeństwie takie zjawiska, jak odmiany i typologię, powstawanie nowych konstrukcji gramatycznych, wybielanie semantyczne, ewolucję języka w ogóle, oraz rozprzestrzenianie się i rywalizację zarówno pojedynczych wyrażeń, jak i całych języków.

Przedstawiona zostanie reprezentatywna garść zjawisk językowych przejawiających takie właściwości, jak histereza, przemiana fazowa,
bifurkacja, atraktory czy rozkład potęgowy. Omówię też wielowymiarową dynamikę i złożoność procesu przyswajania języka obcego, podkreślając wagę przyjmowania paradygmatów z różnymi skalami czasowymi w celu śledzenia rozwoju językowego jako procesu zmiany w czasie, użyteczność analizy szeregów czasowych oraz umiejętności określenia optymalnego przedziału integracji czasowej, np. w analizach motywów dynamicznych w komunikacji międzyludzkiej.

Na koniec przedstawię wyniki dwóch projektów stosujących metodologię analizy sieci społecznych, jednego badającego społeczną dyfuzję
innowacji językowej, drugiego – rolę wpływu rówieśniczego na szybkość i sukces przyswajania języka obcego.