Informacje i Aktualności

 
 
Picture of Krzysztof Cach
Oferta stypendialna na UMK
by Krzysztof Cach - czwartek, 16 styczeń 2014, 4:42
 

W ramach projektu FNP TEAM Zespół Optycznego Obrazowania Biomedycznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierowany przez dr hab. Macieja Wojtkowskiego, profesora UMK, oferuje stypendia dla dwóch studentów fizyki, inżynierii optycznej lub elektroniki bądź kierunków pokrewnych, wynoszące 1 000 zł netto/miesiąc.

Więcej informacji: http://obig.fizyka.umk.pl/