Informacje i Aktualności

 
 
Picture of Paweł Cyganek
IX konkurs stypendialny dla młodych doktorów i doktorantów
by Paweł Cyganek - środa, 31 grudzień 2014, 8:18
 

Biuro Projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni" informuje, że w dniu 5 stycznia 2015 r. zostanie otwarty

IX konkurs stypendialny dla młodych doktorów i doktorantów.

Stypendia w wysokości 2000 zł miesięcznie dla młodych doktorów i 1500 zł
miesięcznie dla doktorantów przyznane zostaną w drodze konkursu osobom
wyróżniającym się w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Zaktualizowane wnioski oraz karty oceny merytorycznej zostaną zamieszczone
na stronie internetowej projektu: www.rozwoj.uni.wroc.pl w zakładce stypendia.

Termin składania wniosków: 30 stycznia 2015 r. do godz 14.00.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Biura Projektu przy ulicy Krętej 1/3, II piętro (pok. 36) we Wrocławiu. Można je składać osobiście, listownie bądź za pośrednictwem innej osoby.