Informacje i Aktualności

 
 
Picture of Paweł Misiak
Zaproszenie do udziału w międzynarodowym konkursie Falling Walls Lab
by Paweł Misiak - sobota, 16 lipiec 2016, 8:31
 

Studentów studiów licencjackich (do 10 lat od ukończenia) magisterskich (do 7 lat od ukończenia), doktoranckich i doktorów (do 5 lat od ukończenia doktoratu), aktualnych doktorantów i postdoków, a także młodych przedsiębiorców, twórców start-upów i pomysłodawców ciekawych rozwiązań biznesowych zapraszamy do udziału w konkursie nowatorskich talentów Falling Walls Lab Wrocław, który odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim.

Falling Walls Lab to platforma dla studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych wszystkich dyscyplin oraz przedsiębiorców, która umożliwia młodym ludziom wymianę pomysłów i inspiracji. Konkursy organizowane corocznie w wielu krajach na świecie oferują uczestnikom możliwość przedstawienia wyników swoich badań, stworzonych samodzielnie modeli biznesowych, innowacyjnych projektów lub koncepcji jury złożonemu z przedstawicieli środowiska akademickiego i biznesu. Uczestnicy regionalnych eliminacji przedstawią swoje nowatorskie projekty w formie wystąpień podczas spotkania we Wrocławiu na przełomie września i października 2016 r. Każdy uczestnik ma do dyspozycji dokładnie 3 minuty i może przygotować w języku angielskim tylko 3 slajdy PPT, w tym 1. slajd przedstawia tytuł prezentacji, autora oraz reprezentowaną instytucję, a 2 pozostałe slajdy proponowany pomysł badawczy lub innowacyjny.

Zwycięzca publicznej eliminacji we Wrocławiu zostanie zakwalifikowany do finału, który odbędzie się w Berlinie 8 listopada 2016 w ramach Falling Walls Conference. Stu wybranych młodych naukowców z całego świata otrzyma stypendia obejmujące pokrycie kosztów dojazdu na spotkanie oraz udział w głównej części sympozjum Falling Walls w Berlinie w dniu 9 listopada 2016 r.

Propozycje wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie krajowym oraz 3-minutowe prezentacje (PPT) spełniające powyższe wymogi można składać elektronicznie na adres: prorektor.nauka@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2016 r. Po wstępnym rozpatrzeniu propozycji uczestnicy konkursu otrzymają dalsze informacje.

Szczegółowe informacje na temat międzynarodowego konkursu Falling Walls Lab:
www.falling-walls.com