Dwusemestralny kurs nierelatywistycznej mechaniki kwantowej, z ograniczonycm, aczkolwiek poprawnym użyciem matematyki, oparty na wykładach Fizyki Kwantowej prowadzonych w latach 2003-2005 dla fizyków niespecjalizujących się w fizyce teoretycznej.
Podstawowe zagadnienia mechaniki kwantowej

Dwusemestralny wykład z mechaniki kwantowej I dla studentów fizyki wszystkich specjalności. W siatce wyklad umieszczony jest w 4-tym i 5-tym semestrze studiów. Wyklad rozpoczął się w letnim semestrze r.ak. 2005/2006