Kurs poświęcony jest programowaniu aplikacji okienkowych na platformie .NET. Elementem kursu jest też wprowadzenie do programowania w C#.