W ramach kursu omówię metody rozwiązywania problemów matematycznych i fizycznych przy pomocy komputera. Kurs tworzony był z myślą o fizykach, a nie numerykach i programistach, dlatego nacisk położony jest raczej na wykorzystaniu istniejących bibliotek (w C/C++, Fortranie i Pythonie) i narzędzi do obliczeń numerycznych (GNU Octave) niż na samodzielnym implementowaniu złożonych algorytmów numerycznych.