Jest to wstępny kurs algebry dla studiów licencjackich fizyki i fizyki technicznej. Obejmuje podstawowe wiadomości z algebry liniowej, teorii macierzy i teorii układów równań liniowych.

listy zadan