Mechanika teoretyczna, termodynamika, fizyka statystyczna i elektrodynamika w jednym