Kurs omawia programowanie graficznego interfejsu użytkownika przy pomocy biblioteki Qt4 i języka C++