Rodzaje i własności generatorów liczb losowych. Metody generowania wartości zmiennych losowych. Algorytm Metropolisa. Symulacje procesów Poissona. Kinetyczne Monte Carlo. Całkowanie metodą Monte Carlo.