Celem kursu jest praktyczna nauka badania własności ciał stałych za pomocą pakietu ABINIT przeznaczonego do obliczeń z zasad pierwszych bazujących na teorii funkcjonału gęstości.


Wykład przedstawia podstawy automatów komórkowych oraz modelowania układów dynamicznych.

Kurs jest wprowadzeniam do programowania w środowisku .NET przy użyciu języka programowania C#. Materiał obejmuje wstęp do języka, budowę i konstrukcję klas, obsługę typów, współpracę języków platformy .NET oraz implementacje zastosowań sieciowych.