Wykład z mechaniki teoretycznej dla drugiego roku studiów licencjackich. Zadaniem tego kursu jest wprowadzenie do klasycznego i współczesnego języka
pierwszej spójnej teorii fizycznej próbującej wyjaśnić obserwowany świat. Wiele z pojęć i używanych metod mechaniki odgrywa zasadniczą rolę w zrozumieniu zagadnień z innych dziedzin fizyki, szczególnie fizyki teoretycznej, lecz nie tylko. Opanowanie języka i podstawowych narzędzi stosowanych w mechanice teoretycznej jest celem tego kursu.