Elementy teorii zbieznosci w przestrzeniach funkcyjnych. Teoria pochodnej i calki w skonczenie wymiarowej przestrzeni euklidesowej. Rownania rozniczkowe zwyczajne.