Druga część kursu z matematyki dla technologii informatycznych, ekonofizyki, fizyki medycznej i nauczania fizyki i matematyki.

Trzecia część kursu z matematyki dla technologii informatycznych, fizyki medycznej, ekonofizyki i nauczania fizyki i matematyki.