Laboratorium z przedmiotu "Technologie Informacyjne z Elementami Własności Intelektualnej" dla grup 1 i 2 I Roku Bezpieczeństwa Narodowego oraz grupy 4 I Roku Stosunków Międzynarodowych.

Zajęcia:

4 gr. SM poniedziałki 12:00-13:30 (od 21.10.21013)

2 gr. BN wtorki 15:45-17:15 (od 15.10.2013)

1 gr. BN wtorki 17:30-19:00 (od 15.10.2013)