Wykład z Teorii Przejść Fazowych dla Ekonofizyków

Wykład z teorii przejść fazowych