Wykład z fizyki Ziemi jest szeroko ujętym tematem z geofizyki w aspekcie podstawowym i stosowanym, również z odniesieniem do fizyki planet. Jest to wykład specjalistyczny z grupy wykładów do wyboru i trwa jeden semestr (30 godzin = 15 wykładów x 2 godziny w tygodniu). Program wykładu obejmuje budowę Ziemi, hydrosferę i atmosferę oraz główne działy geofizyki, takie jak siła ciężkości, geomagnetyzm, sejsmika i geotermia.
więcej