Celem wykładu jest wprowadzenie do elektrodynamiki kwantowej jako narzędzia rozwiązującego te zagadnienia fizyczne wynikające z oddziaływania elektromagnetycznego, które nie mają zadowalającego rozwiązania w ramach elektrodynamiki klasycznej i mechaniki kwantowej. Są to takie problemy jak: uwzlędnienie skończonej prędkości rozchodzenia się oddziaływań, procesy zachodzące ze zmianą liczby cząstek, czasy życia wzbudzonych stanów quasi-stacjonarnych.