Wykład ze statystyki matematycznej dla studentów ekonofizyki